Smalsporede industribanelokomotiver
 
Sgning

Indtast nuvrende ejer:


Sgeordet aalholm giver 0 lokomotiver. Heraf 0 damp-, 0 el- og 0 motor-drevne. 0 lokomotiver er i drift.

ID Ejer Tilg.
r
Lokalitet Lb.
Nr.
Sporv.
mm
Lokomotiv
Fabrikat
Byg.
Nr.
Trans-
mision
Status

    S SearchFunction Build VI