Med særlig tilladelse fra Klaus Egholm bringer vi her hans artikler om damploko- motiver på Hjerl Hede:
_

      Et lokomotiv
- tre liv

HH1 Foto Klaus Egholm

 

Det er naturligvis kun gætteri, men hvis man spørger sig frem blandt landets jernbaneenthusiaster, mon så ikke noget nær 95 procent vil svare, at de synes, de er født 30 eller flere år for sent ?

Tanken om sen fødselsdato strejfede i hvert fald mig, mens jeg en tidlig lørdag formiddag, i skyggen af et halvtag, sad og betragtede Hjerl Hedes to-koblede lokomotiv HH1, der stod og simrede på et sporstykke udenfor remisen ved Højgård i udkanten af Frilandsmuseets arealer.

For hvem ville ikke gerne have set og hørt og indsnuset duften af blot nogle af disse små grønne eller sorte to-koblede, tre-koblede eller måske endda fire-koblede entreprenør- og industridamplokomotiver, der arbejdede over det meste af landet for blot 50-60 år siden ?

Dengang de var trækkraften, når ler skulle slæbes fra graven til teglværket, når mergelet skulle distribueres ud til landbruget, når brunkul fra de midtjyske lejer skulle hives op til elværkerne, når titusindvis af kubikmeter af jord skulle flyttes ved talrige vej- og jernbaneanlæg, eller når sukkerroerne skulle køres fra avlerne til fabrikkerne.

 

 

                En anonym tilværelse
Og hvem ville ikke gerne have oplevet, hvordan disse små maskiner, prustende og stønnende, pressede vægten af alt for mange, alt for overlæssede vogne over umulige stigninger. Opleve hvordan de vred sig gennem skarpe kurver samtidigt balancerende sig over spinkle, oftest provisorisk anlagte spor, ikke sjældent i et vejr lokomotivets ejer under ingen omstændigheder ville præsentere sin hund for !

Trods det at de sled, så levede de en ganske anonym tilværelse. 1950’ernes jernbanefotografer flokkedes om DSB’s og privatbanernes sidste damplokomotiver, og det var vel kun roebanerne og Faxe Kalkbrud, der i de allersidste driftsår så fotografiapparater i det omfang, der var dem værdigt.

HH1, overfløddiggjort i de tidligere 50’ere, var en af disse små slidere, og det kunne kun alt for nemt have været ombragt uden eet eneste løftet øjenbryn, havde det ikke været for den heldige omstændighed, at en mand, nemlig Lars Andersen fandt det lille lokomotiv i begyndelsen af 1960’erne på en Hoffmann & Sønner oplagringsplads ved Århus sammen med andre søstre. Negligeret i en grad så selv de mest optimistiske troede, redning var en umulighed, men heldigvis for lokomotiv og den sags skyld alle andre, troede Andersen anderledes !

HH1’s karriere begyndte ellers som hundredvis af lignende lokomotiver. Efter det i 1921 var rullet ud fra Henschel & Sohns fabrikker i Tyskland, blev det af entreprenørvirksomheden Philip Petersen & Arvid Holm sat ind i forbindelse med etableringen af dobbeltsporet til Hillerød.

Siden, i 1932, nåede det nu med N. C. Monberg som ejer til Lolland og hjalp med bygningen af hovedvejen Rødbyhavn - Storstrømmen. Efter krigen var lokomotivet, nu i Hoffmann & Sønners ejerskab og med nummer 9 på siden af førerhuset, at finde i de midtjyske brunkulslejer, nærmere bestemt Ejstrup kulleje ved Skjern og Ahler kulleje nær Troldhede. Det var i disse brunkulslejer, HH1 fik sine sidste aktive år.

Redningsmanden fra Virring

Fra 1955 var det henstillet i Brabrand ved Århus. 17 år senere i 1972 stod Lars Andersen som ejer af lokomotivet. HH1 var for første gang i sit 50-årige liv ikke ejet af en entreprenør, men af en maskinteknikker, hvis erklærede mål var at bringe liv tilbage i lokomotivets aldrende, rustne og kolde krop

  .HH1 Foto Klaus Egholm                Foto Klaus Egholm

HH1’s nye domicil op igennem 70’erne var en græsmark på en landbrugsejendom nær Andersens bopæl i Virring sydfor Århus. Her blev der arbejdet hårdt og intenst på lokomotivet, og en skønne dag den 28. juni 1979 efter tusind timers vellykket restaurering og en god portion penge, bevægede HH1’s gangtøj for første gang i 25 år, for egen kraft, de fire drivhjul henover græsmarken på 50 meter spor anlagt til formålet.

 

 

En voldsom revanche

Og havde HH1 i sine aktive årtier levet anonymt, så tog det nu voldsomt revanche. Kulrøg og dampslag fra en græsmark, der ellers er husdyrenes domæne, fik journalister fra ugeblade og aviser, assisteret af et utal af pressefotografer til at bevæge sig mod Virring for ved selvsyn at beskue og berette om denne landlige kuriositet - en mand, hans lokomotiv og 50 meter spor.

Midt i al virakken dukkede reservepostbudet op og præsenterede sig som Mogens Vedsø, studerende indenfor middelalderarkæologi og med interesse i små jernbaner.

Andersen & Vedsø i kompagniskab lagde planer og tog herefter fat - HH1 skulle rørers oftere og det på mere spor. Fra blandt andet Galten og Hovedgård Teglværker bragtes spor, sporskifter, tipvogne med videre til marken. Virringbanen, som herligheden nu benævntes, kom i begyndelsen af 1980’erne til at bestå af 200 meter spor, seks sporskifter, drejeskive, remise, 11 tipvogne, et driftsklart lokomotiv, HH1, og et langtfra klart lokomotiv: "Tine" erhvervet fra Dania i Mariager i 1979.

 

 

Virringbanen forvist

Til hele dette smalsporseldorado hørte naturligvis også en personvognskasse husende værktøj, reservedele og lignende. I flere år knirkede HH1, hovedsagelig i sommer week-ender med godt vejr, over de spinkle skinner til stor fornøjelse for de fremmødte, og til naturlig forundring for de kreaturer, der måtte dele arealet med banen.

Men ingen idyl varer evigt. Virringbanens udbygning stoppede brat i 1985. Ejendommen, inklusive arealet hvorpå HH1 så lystigt dampede frem og tilbage, blev solgt og den nye ejer forestillede sig ikke andet end afgrøder på den nyerhvervede jord. Med andre ord: Virringbanen måtte brydes op, og materiellet flyttes.

I 1988 efter nogle års henslumrende tilværelse forskellige steder i landet, erhvervede Frilandsmuseet Hjerl Hede så den driftsklare, men inaktive Henschel maksine med det formål at anvende den i forbindelse med museets aktiviteter. Ganske vist passede sporvidden ikke helt, men fra sommeren og til efteråret 1988 udvidede Hjerl Hedes faste medarbejdere assisteret af frivillige fra Industribaneklubben den eksisterende 1200 meter lange smalsporsstrækning fra 700 mm til 785 mm sporvidde.

 

 

Solgt til Hjerl Hede

Endnu engang havde Henschel & Sohns byggenummer 17819 solidt jern under hjulene og kunne i de nye omgivelser trække Frilandsmuseets juletrafik i 1988. Senere erhvervede Hjerl Hede øvrige effekter fra Virringbanen - damplokomotivet "Tine", tipvogne, sporrammer, sporskifter og drejeskive.

Og nu denne varme lørdag formiddag var det Peter Hein, Roskilde,  i sin egenskab af fyrbøder, der afsluttede den nødvendige opsmøring af HH1, og efter endnu nogle skovlfulde kul på den 0,45 kvadratmeter store rist kunne Lars Andersen stige op i højre side og rulle lokomotivet frem til en nærliggende kulbunke for at fylde HH1 op med det nødvendige brændsel.

HH1 Foto Klaus Egholm  HH1 bunker kul. Foto Klaus Egholm

En lille time senere med tæt på 10 atmosfæres tryk i kedlen holder lokomotivet klar til dagens første afgang ved udgangspunktet - Mosebruget. Foran lokomotivets røgkammerdør strækker sig seks hovedsageligt åbne bogievogne. Klokken nærmer sig middag og de tidligere roevogne, nu forsynet med bænke, er indtaget af besøgende, der trods risikoen for kulstøv i øjne og på tøj foretrækker at nyde turen og udsigten i en frisk, relativ kølig brise. Et stød i fløjten og toget er undervejs rundt i kurven omkring Mosebruget.

 

 

 

En oplevelse af de sjældne

Foto Klaus Egholm

Andersen tager et kig over sin last - banen begynder at stige, og det er nødvendigt at give regulatoren endnu en tand. Hele toget er nu opppe på bakken, og selv om det ikke er nogen uoverkommelig match for det to-koblede lokomotiv, så ånder det tungt, mendes sveden springer fra Andersen og Hein i det varme førerhus.

Foto Klaus Egholm

Et par kurver senere og snart buldrer vogne og trækkraft gennem sporskifterne ved Højgård for herefter at gøre holdt på en mark bag gården, hvorfra udsigten over Flynder sø er superb.

En oplevelse for passagererne naturligvis og også for folk med hang til damplokomotiver. Men alligevel hvem der blot havde oplevet dette lokomotiv i sine velmagtsdage banke tipvogn efter tipvogn op fra brunkulslejrene i det midtjyske !

Udsigt over Flynder Sø. Foto Klaus Egholm

 

 

© Klaus Egholm. Publiceret første gang december 1994.
 

 

 

Så kom "Tine" til

På fabrikken Dania ved Mariager mødtes i midten af august 1962 fire notabiliteter inden for jernbanehobbyen - en af dem var maskinteknikker Lars Andersen.

To industribane damplokomotiver med sporvidde 785 mm havde de fremmødtes interesse - nemlig "Else" og "Tine".

"Else" var opfyret og i god stand, og det var derfor naturligt at vælge dette lokomotiv for bevaring. Det var herefter "Tine"s skæbne at blive anbragt på en legeplads nær Dania. Her kunne det for så vidt have stået endnu i dag, havde det ikke været for Lars Andersen, der i 1978 fandt, at også "Tine" skulle og kunne bevares for eftertiden.

Korte forhandlinger med Dania, og Lars Andersen fik overdraget det lille to-koblede Krauss-produkt fra 1929.

HH2 Foto Klaus Egholm

Herefter fik "Tine" sammen med andet industrimateriel hjemsted på en mark udenfor Virring syd for Århus nær Andersens bopæl. Skilt ad viste det sig, at lokomotivet var i meget dårlig stand, og en restaurering derfor ville blive væsentlig mere kompliceret og omkostningskrævende end først antaget. Arbejdet skred herefter langsomt frem.

Imidlertid var Hjerl Hede i slutningen af 1980’erne på udkig efter endnu et 785 mm damplokomotiv som reservemaskine til det i 1988 erhvervede HH1. "Tine" blev i 1990 købt af Hjerl Hede, der umiddelbart herefter indledte en omfattende istandsættelse, som blandt andet omfattede en ny kedel og - kr. 500.000 !

I juni 1994 kunne "Tine", nu også benævnt HH2, meldes klar. Sommerens kørsler på Hjerl Hedes 1200 meters strækning viste, at "Tine" til fulde kunne indfri de stillede krav.

© Klaus Egholm. Publiceret første gang december 1994.

 

Mere info:
Lidt flere billeder af HH1 & HH2


Artikler samt alle foto er Klaus Egholm´s ejendom og må kun anvendes efter aftale med ham.